Инвестициялық қызмет

Инвестициялық келісім

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен заңды тұлға арасында жасалатын, заңды тұлғаның капиталдандырылатын кейінгі шығыстарды және (немесе) жаңа тіркелген активтерді сатып алуға, өндіруге, салуға арналған шығыстарды қаржыландыру жөніндегі, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес тіркелген активтердің құнын ұлғайтатын басқа да шығындарды қаржыландыру жөніндегі міндеттемелерін көздейтін шарт инвестициялық міндеттемелер туралы келісім болып табылады.немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарымен, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және оны жасасуға өтінім берілген жылдың 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің бір жүз елу миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшерде, оны жасасуға өтінім берілген жылды қоса алғанда, мұндай келісімнің қолданылу кезеңіне жоспарланатын жағдайларда жүргізіледі.

Қатты пайдалы қазбаларды өндіру және (немесе) қайта өңдеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғамен инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасу кезінде мұндай келісім қатты пайдалы қазбаларды өндіру және (немесе) қайта өңдеу саласындағы қызмет бойынша ғана жасалады.

Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге