Инвестициялық қызмет

Инвестициялар туралы келісім

Инвестициялық шарт – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген тұлға мен заңды тұлға, оның ішінде Қазақстан Республикасының юрисдикциясында тіркелген тұлға арасында жасалған инвестициялық жобаны іске асыруға арналған шарт. Республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептiк көрсеткiштiң кемiнде жеті жарты миллион еселенген мөлшерiндегi инвестицияларды көздейтiн «Астана» халықаралық қаржы орталығы.

Инвестициялар туралы келісімде Инвестициялар туралы келісім жасалған сәтте Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген преференциялар мен жеңілдіктер берудің шарттары мен тәртібі айқындалады, сондай-ақ инвестициялар туралы келісім жасасқан заңды тұлғалар үшін қарсы міндеттемелер белгіленеді.

Инвестициялық келісім инвестициялық преференциялардың түрлерін, оларды беру шарттары мен тәртібін анықтайды.

Заңнамада инвестициялық шарттар жасасу бойынша қызметтің басым түрлерінің тізбесі белгіленбеген, бірақ қызмет түрлерінің теріс тізбесі белгіленген. Инвестициялық шарттар мынадай қызмет түрлері бойынша жобаларды іске асыру үшін жасалмайды:

1) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызмет;

2) акцизделетін өнімді өндіру және (немесе) көтерме саудада өткізу;

3) лотерея өткізу;

4) ойын бизнесі саласындағы қызмет;

5) радиоактивті материалдардың айналымына байланысты қызмет;

6) банк қызметі (немесе банк операцияларының жекелеген түрлері) және сақтандыру нарығындағы қызмет (сақтандыру агентінің қызметін қоспағанда);

7) аудиторлық қызмет;

8) бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет;

9) цифрлық тау-кен өндіру саласындағы қызмет;

10) кредиттік бюролардың қызметі;

11) күзет қызметі;

12) азаматтық және қызметтік қару мен оларға арналған патрондардың айналымына байланысты қызмет;

13) барлаушылардың қызметін қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану саласындағы қызмет;

14) пайдалы қазбаларды өткізу, оның ішінде саудагерлердің қызметі, көмір мен мұнайды өткізу жөніндегі қызмет.

Инвестициялық шартты өзгерту және тоқтату мерзімі, тәртібі мен талаптары инвестициялық шарттарды жасасу, өзгерту және бұзу туралы уәкілетті орган бекітетін қағидаларда белгіленеді  .

Тараптардың келiсiмi бойынша инвестициялық шартқа өзгерiстер енгiзiлген жағдайларды қоспағанда, инвестициялық келiсiмшарттың ережелерi Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерiстер енгiзiлген жағдайда ол жасалған күннен бастап жиырма бес жыл бойы қолданылады. .

Инвестициялық келісім жасау

Инвестициялық келiсiмдердi жасасу, өзгерту және тоқтату ережелерiне сәйкес келiсiм мынадай шарттар негiзiнде жасалады:

1) инвестициялық жобаның құны республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептiк көрсеткiштiң кемiнде жетi жарым миллион еселенген мөлшерiн құраса.

Бұл ретте, негiзгi құралдың құны шарт жасасуға өтiнiм берiлген күнге дейiн кемiнде 24 ай бұрын және (немесе) пайдалануға беру алдындағы болашақ кезеңдердің шығындары ескерiледi ;

2) Қағидалардың 6-тармағында көзделген құжаттардың болуы  ;

3) келiссөздер комиссиясы инвестордың қарсы мiндеттемелерiн айқындайтын келiсiм жобасын мақұлдаса.

Шарт жасасу үшін өтініш беруші қағаз және электрондық жеткізгіштерде мемлекеттік және орыс тілдеріндегі келесі құжаттарды қоса бере отырып, «KAZAKH INVEST» Ұлттық компаниясы» АҚ Жедел жұмыс тобына жүгінеді:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес өтініш  ;

2) өтініш беруші жарғысының көшірмесі, өтініш берушіні мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;

3) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес инвестициялық жобаның бизнес-жоспары  ;

4) техникалық-экономикалық негіздеме;

5) инвестициялық жобаның жобалау-сметалық құжаттамасы;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен басшының қолымен куәландырылған құрылыс объектілеріне ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы (салық преференциялары берілген жағдайда);

7) лицензияланатын технологияны пайдалану құқығын растайтын мәліметтер (шарт немесе пайдалану құқығын реттейтін басқа құжат).

Осы тармақтың 4), 5), 6), 7) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер болған жағдайда ұсынылады.

Сұратылатын инвестициялық преференциялардың түрлері, оларды беру шарттары мен тәртібі, инвестордың инвестициялық міндеттемелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 295-2-бабының 1-тармағының талаптарын сақтау туралы ақпаратты қамтитын ақпаратты қамтитын құжаттар мен мәліметтердің толық пакеті болған жағдайда. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі «Жұмыс тобы» инвестордың  құжаттамасын  инвестициялық жоба іске асырылатын салаға және/немесе салаға жетекшілік ететін орталық мемлекеттік органға (уәкілетті орган) жібереді.

Құжаттардың және (немесе) олардағы мәліметтердің толық емес пакеті ұсынылған жағдайда Жедел топ инвестордан жетіспейтін ақпаратты, оның ішінде өтініш берушімен алдын ала келіссөздер мен консультациялар жүргізу арқылы сұратады.

Уәкілетті органның Қағидалардың 6-тармағында көзделген құжаттардың тізбесін қарауының    және қажетті сараптамаларды ескере отырып, шарттың негізгі талаптары бойынша қорытындыны дайындаудың, келісім жобасын әзірлеудің, келісулердің жалпы мерзімі. Комиссия оны ұсынған күннен бастап 3 (үш) айдан аспайды.

Өтiнiштi қарау нәтижелерi бойынша уәкiлеттi орган келiссөздер комиссиясының мақұлдауын алған келiсiм жобасын қоса бере отырып, келiсiмнiң негiзгi талаптары туралы мәлiметтердi қарау және қорытынды жасау туралы шешiм қабылдау үшiн қорытынды шығарады. Келісім инвестициялық штабтың кезекті отырысында.

Инвестициялық штабтың қарау нәтижелері бойынша шарттың негізгі талаптары бойынша қорытынды мақұлдануы немесе қайта қарауға жіберілуі мүмкін, не шарт жасасудан бас тартылуы мүмкін.

Республикалық бюджет комиссиясының оң қорытындысы болған жағдайда уәкiлеттi орган немесе инвестициялық уәкiлеттi орган белгiленген тәртiппен инвестициялық жобаны және инвестициялық жобаны iске асыруға келiсiм жасасу туралы шешiм туралы Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулысының жобасын әзiрлейдi. оны 10 (он) жұмыс күні ішінде мүдделі мемлекеттік органдарға және/немесе ұйымдарға бекітуге жібереді.

Шарт жобасын уәкілетті орган   осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес белгіленген үлгілік нысанның ережелерін ескере отырып әзірлейді.

Инвестициялық келісім жасаған тұлғаларға салық салу

1. Инвестициялық шартта Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 712-1-бабында көзделген шарттар сақталған жағдайда  мынадай преференциялар көзделуі мүмкін:

1) осы Кодекстің 302-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығын инвестициялар туралы Келісім шеңберінде жаңа өндірістер ретінде енгізілген, кеңейтілген немесе жаңартылған тіркелген активтерді пайдалану арқылы алынған инвестициялар туралы келісімде айқындалған қызмет түрлері бойынша инвестициялық жобаны іске асырудан түскен кірістер бойынша 100 пайызға азайту;

2) инвестициялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын жер учаскелері бойынша жер салығын есептеу кезінде 0 коэффициентін қолдану;

3) инвестициялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын объектілер бойынша мүлік салығын есептеу кезінде салық базасына 0 пайыздық ставканы қолдану;

4) Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 394-бабының 39), 43-1) және 47) тармақшаларына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымды қосылған құн салығынан   босату . арнайы экономикалық аймақтың аумағында инвестициялық шарт жасасқан тұлға ;

5) Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 712-3-бабына сәйкес салық төлеушінің нақты шығыстарының сомасынан есептелген салық міндеттемелерін азайту болып табылады  .

2. Инвестициялық келісім шеңберінде корпоративтік табыс салығын төмендетуді қолдану мерзімі осындай шарт жасалған жылдың 1 қаңтарынан басталады және осы жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан он жылдан кешіктірілмей аяқталады. шарт жасалған жылдан кейінгі жыл.

3. Инвестициялық шарт шеңберінде жер учаскелері бойынша жер салығын есептеу кезінде 0 коэффициентін қолдану мерзімі шарт жасалған айдың 1-күнінен басталады және қатарынан он жылдан кешіктірілмей аяқталады. осындай шарт жасалған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептеледі.

4. Инвестициялық шарт шеңберінде объектілер бойынша мүлік салығын есептеу кезінде салық базасына 0 пайыздық ставканы қолдануды қолдану мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бірінші актив тіркелген активтердің құрамына енгізілген айдың 1-інен басталады. халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес және (немесе) бірінші жасалған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан сегіз жылдан кешіктірілмей аяқталады. актив халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құралдардың құрамында есепке алынады.

5. Инвестициялық шарт жасасқан тұлғаның мүлік салығын және жер салығын есептеу кезінде корпоративтік табыс салығын азайтуды, төмендетілген ставкалар мен коэффициенттерді пайдалануды көздейтін осы Кодекстің өзге де нормаларын қолдануға құқығы жоқ.

6. Инвестициялар туралы келісім жасасқан тұлға салық міндеттемелерін есептеу мақсатында салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің бөлек салық есебін жүргізеді.

Салық төлеушінің нақты шығыстарының сомасынан салық міндеттемелерін азайту тәртібі

1. Инвестициялық шарт жасасқан тұлғаның салық мiндеттемелерiн инвестициялық жоба бойынша iс жүзiндегi шығыстар сомасына азайту, егер инвестициялық шартта осындай азайту көзделсе, жүзеге асырылады.

Инвестициялық шартта салық мiндеттемелерiн осылайша азайтуды инвестициялық жоба шеңберiнде республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және басында қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiштiң кемiнде он бес миллион еселенген мөлшерiнде инвестицияларды жүзеге асырған кезде ғана көздей алады.  осындай шарт жасалған қаржы жылы.

Осы тармақтың ережелерi инвестициялық келiсiм жасасқан тұлғаларға арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтi жүзеге асыру кезiнде қолданылмайды.

2. Мемлекеттiк уәкiлеттi орган салық төлеушiмен инвестициялық шарт жасасу кезiнде корпоративтiк табыс салығы, жер салығы және мүлiк салығы бойынша преференциялардың әсерiн және осы салықтар бойынша салық мiндеттемелерiн азайтуды ескере отырып, салықтар бойынша преференцияларды есептейдi. салық төлеушінің салынған инвестициялар шегінде нақты шығыстарының сомасы.

3. Салық төлеушiнiң корпоративтiк табыс салығы, жер салығы және мүлiк салығы бойынша салық мiндеттемелерiн инвестициялық жоба бойынша iс жүзiндегi шығыстар сомасына азайту осы салықтар бойынша преференциялардың қолданылу мерзiмiндегi он жыл өткеннен кейiн қолданылады. жиырма бес жылдан аспайтын инвестициялық келісім. Салық төлеушiнiң салық мiндеттемесi инвестициялық жобаны iске асыру кезiнде жұмсалған нақты шығыстардың жиырма пайызынан аспайтын мөлшерде азайтылады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 712-2-бабының ережелері ескеріле отырып қолданылады.

Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге